Bedrijfsfilm Levelit

Een ingenieus systeem dat hoogteverschillen gelijktrekt en zo het leggen van tegels tot kinderspel maakt op een attractieve manier voorstellen. Dat was de uitdaging van deze bedrijfsfilm. Het resultaat loopt even vlot als het product dat in kijker wordt gezet.